zoek

Met begeleiding

DOEN dagbesteding vanuit Traverse

Het doel van de dagbesteding van Traverse, waarvan Ut Rooie Bietje onderdeel uitmaakt, is  toeleiding van dak- en thuisloze cliënten, met grote afstand tot de arbeidsmarkt en afhankelijkheid van zorginstellingen, naar deelname aan zinvolle activiteiten en indien haalbaar een baan. Dagbesteding is daarmee een middel om cliënten verder te brengen op hun weg naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. De doelstelling van dagbesteding is de kwaliteit van leven te vergroten door de cliënt te laten leren, werken of ontspannen. Met elke cliënt wordt in kleine stappen gewerkt naar het maximaal haalbare, waarbij wensen en competenties van de cliënt centraal staan, zonder daarbij de beperkingen binnen en buiten de cliënt uit het oog te verliezen. 

Een activiteitenbegeleider begeleidt de cliënt op basis van een Dagbestedingsplan. Er worden regelmatig evaluatiemomenten gehouden. Met de informatie die hieruit voortkomt, wordt het Dagbestedingsplan aangepast.

Uit evaluatiemomenten kan blijken dat de cliënt dusdanige vorderingen maakt dat deze toe is aan een volgende stap. De cliënt stroomt dan door naar een ander project, of een externe plaats waar cliënten stage kunnen lopen of vrijwilligerswerk kunnen doen.

Cliënten van andere zorginstellingen

Cliënten van andere zorginstellingen kunnen ook bij Ut Rooie Bietje werken. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de centrale intake van Traverse (013-4645099) of direct met Ut Rooie Bietje.