zoek

Historie

Sinds 1 september 2011 is tuinderij Ut Rooie Bietje overgenomen door Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse . Tot deze datum viel Ut Rooie Bietje onder de verantwoordelijkheid van Stichting ‘La Poubelle’. Er was sprake van “achterstallig onderhoud” op meerdere gebieden: tuin en gebouwen, vergunningen, administratie, inventaris, gereedschappen enz.
Ut Rooie Bietje had een gesloten uitstraling.  Op sommige plaatsen waren de houtrillen 2,5 meter hoog en 2 meter dik. Voor velen een oase of erg goede bescherming tegen de buitenwereld. Die uistraling past niet meer bij de nieuwe doelstelling, waarbij openheid en contact juist erg belangrijk zijn. Op Ut Rooie Bietje dient een bedrijfsmatige exploitatie te komen waar cliënten zinvolle arbeid kunnen verrichten. De inzet van cliënten wordt aangepast aan de behoefte van de bedrijfsvoering.

Sindsdien zijn we, binnen Traverse, bezig met een complete reorganisatie van Ut Rooie Bietje. Er is veel veranderd. De overtollige begroeiing door struiken, bomen zijn verwijderd en de houtwallen zijn aangepast. Het composttoilet is vervangen en er is een riool aangelegd op het terrein. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd om regenwater op te vangen voor hergebruik. Er is een nieuwe waterpomp en de oude kassen zijn vervangen door zogenaamde “wandelkassen”.

In de RABO bank is een sponsor gevonden die wil bijdragen in de kosten voor een nieuwe koelcel. Maar het meest tastbare  resultaat is de herinrichting van de tuin en de opknap van de gebouwen. Daarnaast zijn we de administratie en de commerciële werkzaamheden opnieuw aan het opzetten. Alle inzet is er op gericht een gezonde basis te leggen voor de activiteiten van Ut Rooie Bietje nu en in de toekomst

De huidige situatie is dat Traverse aan de Moerenberg nog 25.000m² (biologische) grond pacht waar uitbreidingsmogelijkheden liggen. Momenteel wordt deze grond gebruikt in samenwerking met  een biologische geitenhouder die op zijn beurt weer kwalitatief goede mest (biologische) aan Ut Rooie Bietje levert.

In 2016 wil Ut Rooie Bietje een biologische tuinderij zijn met een afnemers kring in Tilburg én de directe omgeving van Tilburg. We zijn dan een centrum voor alles op het gebied van biologisch tuinieren zoals:  verkoop van biologische groenten, eigen opkweek, plantgoed, zaaigoed, biologische potgrond. Daarnaast zijn we een kenniscentrum op het gebied van ecologisch tuinieren wat een onderdeel is van het biologische Tilburgse netwerk.