zoek
26-03-2020 >>

Nieuwbouw biedt uitkomst aan dak- en thuislozen in Corona tijd

Na 3,5 jaar intensief bouwen is de nieuwbouw van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat afgerond. En dat biedt een uitkomst aan dak- en thuislozen in deze Corona tijd. Om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn meer dan 80 cliënten het afgelopen weekend versneld verhuisd naar een eigen kamer en sanitair over de diverse gebouwen. ‘Met een enorme inspanning van allerlei bedrijven, onze medewerkers en vrijwilligers is het gelukt om de spoedverhuizing in enkele dagen te realiseren’, vertelt projectcoördinator Aniek Abrahams dankbaar. Ook de crisisopvang aan de Gasthuisring is verhuisd naar de Reitse Hoevenstraat. De cliënten in de nachtopvang verblijven nog wel op de Gasthuisring, maar zij slapen tijdelijk op gedeelde kamers in plaats van een slaapzaal met 24 bedden. Zij zeggen opgelucht te zijn dat de kans op besmetting nu kleiner is geworden.

Quarantaine in Willem II Kazerne 

Maar voor zieke cliënten is meer nodig dan een eigen kamer. Door een tekort aan beschermingsmateriaal en omdat isolatie niet altijd mogelijk is, is in de Willem II Kazerne een quarantaine locatie voor zieke cliënten ingericht. Daar staan de GGD en een straatdokter Rob van Valderen klaar om hen te onderzoeken en te behandelen. ’Het is belangrijk dat de groep dak- en thuislozen goede zorg krijgt, zij vormen net als ouderen een risicocategorie. Het gaat vaak om mensen met verslavingsproblemen. Hun gezondheid is al zwak en sociale onthouding is onmogelijk als je overnacht in een gezamenlijke slaapzaal,’ volgens de straatdokter. In eerste instantie zijn 24 kamers beschikbaar. Indien nodig wordt dit verder uitgebreid naar maximaal 120 kamers. Ze kunnen daar verblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Traverse blijft de cliënten begeleiden tijdens de quarantaine periode samen met samenwerkingspartner Springplank.

Nachtopvang Cederstraat

Helaas kan niet iedereen die dakloos is een beroep doen op de maatschappelijke opvang. Tijdens de winterkou maanden konden zij ’s avonds bij Traverse terecht voor een warme plek, maar door de RIVM maatregelen kan Traverse hen die plek niet langer bieden. Voor hen heeft de gemeente een extra opvanglocatie geopend aan de Cederstraat. Deze gymzaal biedt plaats aan ca 29 personen om de nacht door te brengen. Mocht iemand daar ziek worden, dan kan hij ook terecht in de kazerne.

Niemand slaapt op straat

Tilburg is een stad waar niemand op straat hoeft te slapen, maar de uitdaging is nu nog groter met het advies om binnen te blijven. Met al deze inspanningen is het gelukt om ook voor dak- en thuislozen in deze Corona tijd de opvang en zorg goed te organiseren.

Lees meer over de Willem II Kazerne in het onderstaande artikel van Brabants Dagblad: 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-gaat-zieke-dak-en-thuislozen-tijdelijk-opvangen-in-willem-ii-kazerne~aebf2fb8/