zoek
19-12-2019 >>

Per januari 2021 stopt Ut Rooie Bietje

Na een lang traject heeft Traverse een pijnlijke maar noodzakelijke beslissing moeten nemen: per 1 januari 2021 stopt Traverse met Ut Rooie Bietje. De huur van de grond op de Koningshoeve wordt in 2020 opgezegd en blijven maximaal nog 1 jaar op de Koningshoeven. Het komende jaar zullen we ons inzetten om samen met cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Ut Rooie Bietje de mogelijkheid bekijken om aan te sluiten bij andere groen activiteiten in de stad. Te denken valt daarbij aan de Stadstuinderij, groen activiteiten van andere zorgorganisaties en het nieuwe initiatief vanuit de gemeente voor de GroeiTuin013. 

GroeiTuin013

Dit laatste (nieuwe) concept houdt een soort groen buurthuis in, gericht op een sociaal inclusieve omgeving voor iedereen die affiniteit met groen heeft. Buurtbewoners, vrijwilligers en mensen met een zorg indicatie werken gezamenlijk aan een groene omgeving. Dit sluit aan bij de ontwikkeling waar Traverse en gemeente zich voor inzetten: ervoor zorgen dat alle inwoners van Tilburg mee kunnen doen, iets voor elkaar kunnen betekenen en het gevoel hebben dat zij erbij horen. Een dergelijk mix van doelgroepen zal zeker ook de stigmatisering van onze cliënten tegen gaan.

Economische redenen

Naast het feit dat er in de stad meer mogelijkheden zijn voor onze cliënten om hun groen dagbesteding te doen, spelen ook economische redenen een rol in het besluit te stoppen met Ut Rooie Bietje. De kosten voor het exploiteren van Ut Rooie Bietje zijn al jaren hoger dan de opbrengsten. Ondanks het groot aantal mooie en dappere pogingen in de afgelopen jaren om daar verandering in aan te brengen, heeft dit helaas geen noemenswaardig effect gehad. 

2020

De betrokken medewerkers, vrijwilligers en cliënten zijn inmiddels geïnformeerd. Het komend jaar zullen we er samen aan werken om voor alle betrokkenen een nieuwe passend plek te vinden.

Bekijk het nieuwsitem bij Omroep Tilburg:

https://omroeptilburg.nl/nieuws/algemeen/ut-rooie-bietje-gaat-volgend-jaar-stoppen/

Of lees meer in het Brabants Dagblad over het initiatief GroeiTuin013:

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburgs-icoon-ut-rooie-bietje-verdwijnt-maar-het-werk-leeft-straks-voort-op-de-stadsakker~a15a4f38/?fbclid=IwAR0nysnQpzD7TVRGX-OWJHyb3EZYJEH9helE6zSa4rLDz37sTaeDtWRQA4k