zoek
25-09-2013 >>

Un bietje nieuws - week 39

Beste mensen,

Budgettentijd.

Vast voor een aantal van jullie een bekend fenomeen.

Toch wel erg lastig. Een jaar vooruit kijken. Zeker met de voorgenomen ontwikkelingen.

De rook van het huidige teeltseizoen is nog niet opgetrokken of er wordt al aan de deur geklopt: “of ik al weet hoe ik de tuin het komende jaar denk te gaan draaien”. Tja. Twijfel. Denk. Bril op, bril af….. Regen, vorst, hagel, wind, droogte, krab achter mijn oor, ongedierte, ziekten, plagen, vroeg of laat jaar, speel met mijn pen, heb ik genoeg mensen op de tuin, genoeg klanten, Biologische groenten zijn hip, teelten die mislukken, klik klik met de muis, langere winkelopeningstijden, meer reclame, meer teelten groter oppervlakte, tunnels open en dicht en verplaatsen, verplaatsen, tabtabtab, toch meer bloemen? meer kruiden? meer vrijwilligers! meer kippen? wriemel schuif ritsel, Ik weet wel wat het kost maar….., worden de plantjes niet omgeschoffeld, mag het van Skal………………..

Pieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep!

Ze hebben mij dan ook nog nooit gezegd dat budgetteren makkelijk zou zijn. Dus schouders eronder en morgen inleveren! Ik heb zelfs al weer zin om het nieuwe teeltplan voor het komende jaar vorm te geven. Dus als je nog wensen hebt kun je die nog indienen.

Op Ut Rooie Bietje staan we voor een grote uitdaging. Komend jaar moeten we echt gaan groeien. Alle teelten gaan we uitbreiden en dus een deel verplaatsen naar Moerenburg.

Ik durf wel te zeggen dat is ronduit spannend. 

Maar even terug op aarde, lopende tussen de maïs, zie ik dat niet alleen wij mensen biologische groenten lekker vinden maar ook anderen (niet mensen) er mateloos van profiteren. Het gevolg is dat wij deze week voor het aller laatst van dit seizoen maïs in het pakket stoppen. En ik hoop dat we genoeg hebben.  

Namens ons allen: Eet smakelijk!

Vincent