zoek

Howard van Dijk

"Ik ben er weer"

Vier jaar geleden raakte Howard zijn baan kwijt. Als gevolg hiervan kon hij de eindjes niet meer aan elkaar knopen en is hij gaan zwerven. Hij schaamde zich… “Wat moeten anderen wel niet van je denken?”. Hij wilde niet dat anderen hem zagen zwerven en besloot in het bos te slapen. Met wat landbouwplastic probeerde hij zichzelf wat te beschutten tegen de kou. Zo’n driekwart jaar heeft hij dit vol gehouden. “Ik wilde mensen niet tot last zijn.”

Het aanvaarden van hulp vond Howard lastig. Maar er waren welk degelijk mensen die hem wilde helpen. “Ik ging met lood in mijn schoenen naar Traverse.” Hier verbleef hij een tijdje met anderen op een slaapzaal; spannend en onwennig. Maar het was er wel warm, er was eten en een douche. Hierna stroomde Howard door naar een andere locatie, daar kreeg hij onder meer begeleiding op gebied van financiën en huisvesting.

Een eigen woning

In augustus 2016 vond Howard een woning voor zichzelf. Het hebben van een eigen woning is ontzettend belangrijk. Hierdoor kunnen mensen weer zo zelfstandig als mogelijk leven en meedoen in de samenleving. Woningcorporatie Tiwos en Traverse werken hierin samen. Zo vond Howard een contingentwoning van Tiwos. Howard maakte er zijn thuis van; “mijn eigen paleisje”. Howard is hier erg blij mee. Hij zet zijn schouders eronder, is enthousiast en erg positief. “Ik ben er weer!”

Wat is een contingentwoning?

De Tilburgse woningcorporaties stellen sociale huurwoningen beschikbaar aan mensen die, om verschillende redenen, niet of nauwelijks op eigen kracht een huurwoning kunnen vinden. Dit geeft hen de mogelijkheid om niet langer in de opvang te hoeven verblijven en de stap naar zelfstandig wonen te kunnen maken. Onderdeel van de huurovereenkomst is dat de persoon begeleiding blijft ontvangen van Traverse. Op die manier is de overgang van (beschermd) wonen binnen Traverse naar zelfstandig wonen niet te groot.